ApurahatVuoden 2015 apurahojen haku on päättynyt.

päätökset apurahansaajista tehdään huhtikuun lopussa. 

projektihakemusten osalta tieto jatkoonpääsystä ilmoitetaan 15.6.2015 mennessä.APURAHAN HAKEMINEN HAKUAIKA ON VUOSITTAIN 15.1.-15.2. 


LAUSUNTOJÄRJESTELMÄ / THE REFERENCE SYSTEM JAETUT APURAHAT


PROJEKTIAPURAHATSELVITYKSET APURAHAN KÄYTÖSTÄ 

        (vuoden 2014 apurahojen osalta 31.5.2015 mennessä, ellei toisin ole erikseen 

        sovittu)          

TIETOSUOJASELOSTEET