Apurahat
Päätökset apurahoista tehdään  huhtikuun lopussa. Saajalistat julkistetaan säätiön kotisivuilla 7.5. mennessä ja apurahansaajille lähetetään kirjeet hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.
(Jatkoonpääsevät projektihakemukset selviävät kesäkuun puoliväliin mennessä).ApurahAN HAKEMINENHAKUAIKA ON VUOSITTAIN 15.1.-15.2. 


LAUSUNTOJÄRJESTELMÄ  / THE REFERENCE SYSTEM JAETUT APURAHAT


PROJEKTIAPURAHATSELVITYKSET APURAHAN KÄYTÖSTÄ 

        (vuoden 2013 apurahojen osalta 31.5.2014 mennessä, ellei toisin ole erikseen 

        sovittu)          

TIETOSUOJASELOSTEET