ApurahatVuoden 2015 apurahojen haku on päättynyt.

päätökset apurahansaajista tehdään huhtikuun lopussa. 

(Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston osalta päätökset on jo tehty.)

projektihakemusten osalta tieto jatkoonpääsystä ilmoitetaan 15.6.2015 mennessä.JAETUT APURAHAT


PROJEKTIAPURAHATAPURAHAN HAKEMINEN HAKUAIKA ON VUOSITTAIN 15.1.-15.2. 


LAUSUNTOJÄRJESTELMÄ / THE REFERENCE SYSTEM 


  

SELVITYKSET APURAHAN KÄYTÖSTÄ 

        (vuoden 2014 apurahojen osalta 31.5.2015 mennessä, ellei toisin ole erikseen 

        sovittu)          

TIETOSUOJASELOSTEET