TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTON APURAHAT 2016


Emil Aaltosen Säätiön yhteydessä toimii Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto, jonka tarkoituksena on edistää teollisen kulttuurin tieteellistä tutkimusta sekä teollisen kehityksen ja siihen liittyvien ongelmien tunnetuksi tekemistä. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Tampereella Pyynikinlinnassa Emil Aaltosen museota sekä jakamalla apurahoja.


Apurahat

Rahasto on päättänyt myöntää vuonna 2016 neljä apurahaa, yhteensä 43.250 euroa seuraavasti:

VTM JUKKA HYVÖNEN                                 5.000    

VTM MATTI LA MELA                                   5.000    

FM NIINA LEHMUSJÄRVI                           28.250    

KTM MARJO MIKKOLA Tekniikan museo      5.000   


Apurahat jaettiin TAF:n (Technology Academy Finland) apurahojenjakotilaisuudessa Pörssitalossa Helsingissä 5.4.2016.