Projektiapurahat 2015


EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ JAKAA PROJEKTIAPURAHOJA 1.890.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2015 yhdeksän kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 210.000 euroa.Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:


    LT, dosentti, akatemiatutkija MIKKO ANTTONEN ja tutkimusryhmä   
    Gynekologisten syöpien täsmähoito uuden polven verimerkkiaineiden
    ohjaamana
    Helsingin yliopisto ja HUSLAB

    FT, dosentti MERJA HEINÄNIEMI ja tutkimusryhmä   
    Geenien säätelyalueiden rooli leukemian kehittymisessä
    Itä-Suomen yliopisto

    FT NIKLAS JENSEN-ERIKSEN ja tutkimusryhmä   
    Pitkät kihlajaiset - Yritykset ja kolmikantakorporatismi Suomessa        
    1940–2020
    Helsingin yliopisto

    TkT MATTI KUMMU ja tutkimusryhmä   
    Kuinka voisimme syödä vähemmän vettä? Globaali ruoantuotanto         vesivarojen ja viljelysmaan kestävällä käytöllä "eat-less-water"
    Aalto-yliopisto
   
    TkT, apulaisprof. MARI LUNDSTRÖM ja tutkimusryhmä   
    Ympäristöystävällistä kultaa
    Aalto-yliopisto
   
    FT SANNA NYQVIST ja tutkimusryhmä   
    Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus
    Helsingin yliopisto

    KTT ELINA NÄRVÄNEN ja tutkimusryhmä   
    Kuluttajakansalaiset aktiivisina ruokahävikin vähentäjinä:                     Käytänteet, toimijaverkostot ja diskurssit
    Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

    VTT OUTI SARPILA ja tutkimusryhmä   
    Suomi ulkonäköyhteiskuntana: väestötason tarkastelu ulkonäköä         koskevista arvoista, asenteista, normeista ja niiden muutoksesta.
    Turun yliopisto
   
    FT, dosentti HEIKKI M. TUONONEN ja tutkimusryhmä   
    Energiaa säästävät kemian prosessit
    Jyväskylän yliopisto