Projektiapurahat 2016


EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ JAKAA PROJEKTIAPURAHOJA 2.100.000 EUROA

Emil Aaltosen Säätiön hallitus on päättänyt myöntää vuonna 2016 kymmenen kolmivuotista projektiapurahaa, kukin suuruudeltaan 210.000 euroa.Projektiapurahat myönnettiin seuraaville tutkimusryhmille:


FT EEVA HALTIA ja tutkimusryhmä   
Kevojärven vuosikerrallinen pohjasedimentti: subarktisen     ilmastonmuutoksen ainutlaatuinen arkisto
Turun yliopisto                

PhD  KIRA M. HOLMSTRÖM ja tutkimusryhmä   
Tutkimus vaihtoehtoisten hengitysentsyymien mahdollisesta terapeuttisesta sovelluksesta hermorappeumasairauksissa
Helsingin yliopisto

FT, dos. MATTI JALASVUORI ja tutkimusryhmä   
Plasmidiriippuvaiset faagit: uusi keino taistella antibioottiresistenttejä bakteeri-infektioita vastaan
Jyväskylän yliopisto

FT, KTM TITTA KALLIO-SEPPÄ ja tutkimusryhmä   
Kirkko, tila ja muisti – kirkkotilan ja hautaustapojen muutokset muuttuvassa maailmankuvassa
Oulun yliopisto

FT, apulaisprof., akatemiatutkija ANU KAUPPINEN ja tutkimusryhmä   
Inflammasomit ja niiden säätely silmänpohjan ikärappeumassa
Itä-Suomen yliopisto

PsT JUKKA LEPPÄNEN ja tutkimusryhmä   
Katsekontrollin poikkeamat lapsen varhaiskehityksen ennustajana
Tampereen yliopisto

FT NIINA LILJA ja tutkimusryhmä   
Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa: Tutkimus suomen kielen käytöstä ja oppimisesta arjen vuorovaikutustilanteissa
Tampereen yliopisto

TkT PAAVO RASILO ja tutkimusryhmä   
Magneettiset komponentit modernissa tehoelektroniikassa
Tampereen teknillinen yliopisto

KT, dosentti PAULIINA RAUTIO ja tutkimusryhmä   
Tärkeät toisilleen – Eläinten merkitys lasten arjessa
Oulun yliopisto

KTT, dosentti BIRGITTA SANDBERG ja tutkimusryhmä   
KULTA – Kuluttajien sidoslähtöiset tiedostamattomat tarpeet
Turun yliopisto